НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: системи за топлообмен

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 51

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 5

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 51

Сортирай резултатите по: дата | точност... и процесна топлина, авиацията, соларни и геотермални системи и др. Разработката на компактни повърхности е водена ... газове в криогенни приложения и в охладителни системи за авиацията. Използват се за топлообмен между газове, течности или и двете, ... още

energy-review.bg

... топлопреносните повърхности и оборудването за изгаряне на горивото. ... икономайзерите протича предимно конвекционен топлообмен. Напускащите парогенератора димни газове ... топлопреносни повърхности. В промишлените системи, където е необходима наситена ... още

energy-review.bg

... отопление на помещения и др. Топлообмен Топлообменниците се използват най-често за пренос на топлината от горивните газове ... по-високите степен на сложност и разходи за изграждането на усъвършенствани системи за зареждане на пещта и оползотворяване на ... още

energy-review.bg

... пръскателно оборудване, което увеличава ефективната повърхност за топлообмен, генерирайки водни капки. Ползването на пръскателно ... в охладителните системи За помпите в различните охладителни системи, използващи едностранни потоци, за да намалят ... още

energy-review.bg

... разбъркване, устройства за топло- и масопренос; • методи за ПИ, като интегрирането на реакция и разделяне, топлообмен или фазови преходи ... компаниите в и извън индустриалните зони. Новите системи за управление на енергията и ресурсите в рамките на ... още

energy-review.bg

... Например, при системи за съхранение на топлинна енергия (ССТЕ) високата мощност означава усилен топлообмен (допълнителни ребра на ... и доставянето й при необходимост. Термохимичните системи за съхранение конвертират отпадъчната топлина в топлина с ... още

energy-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Panimex: Nidec ASI реализира проекти за съхранение на енергия с обща мощност над 400 MW още

engineering-review.bg

... усвояването на излишната геотермална топлина само от топлообмен, като намаляват до минимум температурите на изхвърляне ... енергия е безплатен, но предварителните инвестиции в системи за неговото оползотворяване са значителни. Високите капиталовложения в ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА системи за топлообмен В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 5


Панимекс
... енергия и демонстрира как те подпомагат операторите на електропреносни системи за стабилизирането на ел. мрежата.
На щанда ... интелигентна микромрежа в Чили.

За Nidec ASI
Ansaldo Sistemi Industriali (ASI), която е индустриален клон ... още

engineering-review.bg

Симекс - Tранс
... . s.r.o. V zařezu 902/8, 158 ... - генератори, мотори оборудване за енергетиката NEON - комплексно оборудване за открити мини EXMONT-Energo - ... техника CONEL - цялостен инженеринг, информационни системи Třinecke železarny - производство ... още

engineering-review.bg

OVENTROP
... + Системи Станции „Regumaq“ за подгряване на битова вода: хигиенично водоподгряване Представяне на системата Станциите за БГВ ... в станцията регулатор и помпа за първичния кръг се извършва топлообмен през пластинчатия топлообменник. Подгрява ... още

engineering-review.bg

БЮРО ЗА РАЗВИТИЕ ТЕХНИКА
... масла, препоръки • Контрол на параметри на хидравлични системи за цялостен работен цикъл - таблична, графична форма на ... °C • Консултантска дейност в областта на хидравличните системи и масления сервиз • Модерно оборудвана подвижна лаборатория ... още

engineering-review.bg

Висман
... външна температура и се инсталира в системи, проектирани за 80/60 °C, а дори ... Кондензационните котли имат приложение не само в системи на 40/30 °C (например подово ... този начин се гарантира оптимален и постоянен топлообмен. В този случай тръби с гладки ... още

tech-dom.comНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА системи за топлообмен В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top