НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: средства за измерване

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 203

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 39

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 13В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 203

Сортирай резултатите по: дата | точност... опаковат в палети и ще се насочват към съоръжение за измерване и освобождаване от регулаторен контрол. На 6 март т ... РАО, а не чрез външни организации. Така се спестяват средства от държавните фондове, чрез които се финансира управлението на ... още

energy-review.bg

... монтират най-чувствителните към температурни изменения компоненти и средства за управление. Фибростъклото е напълно неподатливо на ръжда ... материали трябва да се установи чрез изпитване (измерване). В този случай в проверката на конструкцията ... още

energy-review.bg

Датчици за измерване на температура – новости
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Датчици за измерване на температура – новости още

engineering-review.bg

... обхват разполагат и с възможност за измерване на спектралната енергия, а приборите за мощността на дозата гама-лъчение ... водоснабдителни мрежи и съоръжения, замърсяване на транспортни средства с радионуклиди, специфична активност на растителни и ... още

energy-review.bg

... спектър измервателни устройства - от прост уред за измерване на енергията до анализатор за качеството на енергия клас А; • ... Управление на бази данни; • Управление на аларми; • Средства за отчет - напр. годишен доклад съгласно EN 50160; • ... още

energy-review.bg

... Благодарение на технологиите за свързаност, електромерите разширяват функциите си от устройства за измерване параметрите на енергията в ... – от електромери до подстанции, служебни превозни средства, дори оператори. Тази многопосочна връзка не само ... още

energy-review.bg

... на софтуер, специализиран в областта на измервателните средства и петрола. С течение на времето се ... комуникационни устройства за наблюдение и контрол, доставяме и монтираме системи за измерване, разходомери, нивомери, системи за смесване и добавки ... още

energy-review.bg

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част II
... превозни средства в Европейския съюзЕС се ангажира да редуцира разхода на гориво на пътните превозни средства в рамките на усилията за ... още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА средства за измерване В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 39


Вайд - Бул
... спектър измервателни устройства - от прост уред за измерване на енергията до анализатор за качеството на енергия клас А; • ... Управление на бази данни; • Управление на аларми; • Средства за отчет - напр. годишен доклад съгласно EN 50160; • ... още

energy-review.bg

АУЕР
... интернет система, предоставяща данни за състоянието и възможностите за енергийно обновяване на сгради ... такива, свързани с наблюдение и измерване на ефекта, който тя ще ... - да насърчават използването на целеви средства. По този начин ще бъде повишено ... още

energy-review.bg

Белимо България
... задание на дебита, предлагащ всички средства, които са необходими за оптимизиране на консумацията на енергия на ... , за повишаване на ефективността и за понижаване на експлоатационните разходи. Изделието обединява пет функции в едно - измерване, ... още

tech-dom.com

ЛД
... ни. Показахме на клиентите правилния начин за измерване на спестяванията и защо са необходими смените ... за последните технически тенденции и какво можем да очакваме от технологичното развитие в близкото бъдеще?
Инвестираме доста средства ... още

engineering-review.bg

ТИТА-КОНСУЛТ
... богат набор от стационарни системи и преносими технически средства за измерване и контрол (радиометри и дозиметри) на радиационните ... с Nuctech фирмата предлага и системи за рентгеново сканиране на превозни средства, багажи, товари и хора. Тита ... още

energy-review.bg

ТИТА-КОНСУЛТ
... сканиране и картиране на терени. Предлагаме технически средства за измерване (радиометри и дозиметри) на различни радиационни ... Акредитираният орган за контрол от вида „С“ към Тита-Консулт извършва: • измерване на радиационни параметри ... още

energy-review.bg

Тита-Консулт
... отпадъци) са особено подходящи за входящ контрол на депата за отпадъци. Предлагаме богат набор от преносими технически средства за измерване (радиометри и дозиметри ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Симекс - Tранс
... В БЪЛГАРИЯ SIMEX, sporl. s.r.o. V zařezu 902/8, 158 00 Praha 5, Czech ... и преработка на стомана ZAT - автоматизация Strojirny Oslavant - амортисьори за релсови превозни средства SIGMA Group - помпи за енергетиката и промишлеността още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА средства за измерване В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 13


... , проектиране, изработване, доставка, монтаж и сервиз на системи и средства за измерване на масов и обемен разходи на флуди - вода, водна ... още

btcatalogue.bg

... , вино и др. течности. Метрологични проверки на средства за измерване на дължина, налягане, температура и газови датчици. ... газове, трансформаторни и смазочни масла и биокомпоненти за горива. Безразрушителен, разрушителен контрол и вибродиагностика. ... още

energyinfo.bg

... тласкачи, тензодатчици, релета, контакти, командоконтролери, съпротивления/. Калибровъчна лаборатория за СИ /Средства за измерване на маса - ВЕЗНИ И ТЕГЛИЛКИ/. Акредитирана от DKD-DEUTSCHE ... още

btcatalogue.bg

Лаборатория за калибриране и метрологична проверка на средства за измерване за разход, енергия, температура, влага, налягане, електрически величини и не ... още

btcatalogue.bg

УНИКОМ Микросистеми ЕООД предлага цифрови прибори за измерване и системи за управление и автоматизиране на: процеси в ... и др. Продукти: Програмно-технически средства, за изграждане на разпределени системи за управление по технологията LonWorks; статични ... още

btcatalogue.bg

... практически опит, квалифицирани специалисти и технически средства за извършване на дейности като: - ... броячи, системи за течносцинтилационна спектрометрия; - Радиоизотопни плътномери, нивомери, нивосигнализатори, системи за измерване на концентрация, ... още

energyinfo.bg

... средства за автоматизация: - Системи за автоматизация, индустриални мрежи и индустриални софтуерни продукти; - Индустриални компютри; - Интелигентни клеми за входно-изходни сигнали; - Задвижваща техника за ... още

energyinfo.bg

... ; оборудване за информационни технологии и офис оборудване; устройства за измерване, контрол, ... за сигурност; лични предпазни средства; Изпитване за определяне енергийната ефективност на битови и подобни уреди за целите на етикетирането им; Измерване ... още

btcatalogue.bg
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top