НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: твърди

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 382

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 87

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 8В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 382

Сортирай резултатите по: дата | точност... от разяждане на конструкционния материал и от образуването на твърди отлагания върху повърхността на уплътненията и в кухините. още

energy-review.bg

Производство на гориво от отпадъци (RDF)
Обикновено производството на горима фракция (гориво) от смесено събрани твърди битови отпадъци (ТБО) и термичното й оползотворяване включва две ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Wittmann Battenfeld: Чистотата на маслата е критична за безпроблемното функциониране на хидравличните системи
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Wittmann Battenfeld: Чистотата на маслата е критична за безпроблемното функциониране на хидравличните системи още

engineering-review.bg

... големи инвестиции. Без да се преувеличава, може да се твърди, че благодарение на тях днес се постигат ниските крайни ... още

energy-review.bg

Хидравлични преси за горещо щамповане
Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства още

engineering-review.bg

Индустриални греси
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Индустриални греси още

engineering-review.bg

... в колите и при отрицателни температури. Брага стартира разработването твърди стъклени електролити със свои колеги, докато е в университета ... още

energy-review.bg

... на водата в пара, съдържащите се в нея суспендирани твърди частици (калций, магнезий, силиций, натрий и др.) се ... губят при преминаването й в парообразно състояние. Допълнително количество твърди вещества обаче може да се акумулира и от тръбопроводите ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА твърди В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 87


Елика-Елеватор
... и др. се превръщат в добър заместител на традиционните твърди горива. Еко брикетите са възобновяем източник на енергия използван ... още

engineering-review.bg

Lindner Recycling
... един милион тона висококалоричен ЕВS-материал от смесени
твърди отпадъци от бита и търговския сектор. Това е внушителното ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Фесто
... контролирате дебита на флуида, като например гранули, течности с твърди частици или високо вискозни и абразивни медии. Без рестрикция ... още

engineering-review.bg

Вило България
... />

Сепариране и транспортиране на твърди частици.
Твърдите частици могат да запушат канализационната система ... />Трайното решение на Wilo: Система за разделяне на твърди частици
Wilo-EMUport CORE- надеждност при транспортиране ... още

engineering-review.bg

AUWA Рисайклинг България
... прахове и течности. Серията MR има способността да отделя твърди от течни материали и да обработва сухи фракции. ... Vibrowest изпълняват функциите по прахоулавяне, разделяне на течности и твърди частици и сепариране на сухи материали, което е от ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Тотал България
... SPIRIT 7000. Той е разработен основно за обработка на твърди стомани, титан и никелови сплави, алуминий, съдържащ повече от ... още

engineering-review.bg

Веласконсулт
... />Eфективно решение за вискозни течности и течности, съдържащи твърди вещества.

• Не се запушва ... - ниски енергийни разходи
• Голям проход за твърди частици - широка гама от приложения
• Материал ... още

engineering-review.bg

Вило България
... Wilo - EMUport CORE
Сепариране и транспортиране на твърди частици.
Твърдите частици могат да запушат канализационната ... Трайното решение на Wilo: Система за разделяне на твърди частици Wilo-EMUport CORE- надеждност при транспортиране без ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА твърди В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 8


... стойности на вискозитета или с по-голямо съдържание на твърди частици. Verderflex, Verdermag, Verderair, Verderpro and ... изследванията. Областите на дейност обхващат пробоподготовка на твърди вещества и техния анализ. Направлението се състои ... още

btcatalogue.bg

... 42-слойни платки в мострени и стандартни количества. Предлагаме твърди, гъвкави и комбинирани (твърдо-гъвкави) печатни платки, като разполагаме ... още

btcatalogue.bg

... и емулсии, X-RAY апаратура, спектрометри, модулни, гъвкави и твърди ендоскопи и видеоскопи, измервателни инструменти (шублери, микрометри, индикаторни часовници ... още

btcatalogue.bg

... , третирането и обезвреждането на газове, течности, пастообразни материали или твърди вещества. още

energyinfo.bg

... ) използвани в промишлеността, медицината и науката; * Радиационен контрол на твърди материали (метали, строителни материали и др.) предвидени за рециклиране ... още

energyinfo.bg

... ; - Денситометри; - Дозиметри, Радиометри, Системи за мониторинг; - Ендоскопи (гъвкави и твърди); Видео; - Измерители на проводимост; - Измерителни инструменти; - Изпитване на бетон ... още

energyinfo.bg

Нанасяне на твърди, износоустойчиви покрития върху режещи и формоващи инструменти, нанасяне на ... още

btcatalogue.bg

... и стъпала, неръждаеми и специални стомани, заваръчни консумативи, припои твърди, препарати за байцване, декоративни цветни неръждаеми ламарини, ленти от ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top