НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: третиране на утайки

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 37

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 42

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 37

Сортирай резултатите по: дата | точност... да образуват проблемни за третиране или отстраняване утайки, както и нежелано стабилизиране на нефтено-водната емулсия. Утаяването на восъчните частици може да ... още

energy-review.bg

... електроенергия. Кондиционирането и обезводняването на утайки също изискват използването на значителни количества енергия. Предварителното и първичното третиране не са толкова енергийно интензивни ... още

energy-review.bg

... минимум количеството на отпадъците, които ще изискват по-специфично третиране заради ... на роботи за по-селективно сепариране на радиоактивните материали. Голяма част от това количество са строителни отпадъци, стоманени съдове, химични утайки ... още

energy-review.bg

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ
... почти всички методи за пречистване на отпадъчни води е формирането на твърд остатък от процесите на обезводняване във филтърпреси и утаяване ... още

ecology-and-infrastructure.bg

От 5 до 7 април т. г. в Интер Експо Център – София ще се проведе десетото издание на ежегодната B2B специализирана изложба за водния сектор още

ecology-and-infrastructure.bg

... типично са неразделна част от инфраструктурата за третиране на отпадъци на населените места. Тези системи обикновено се ... отпадъци, биомаса (слама, необработени дървени отпадъци, сухи утайки от отпадъчни води), текстилни отпадъци, остатъци от ... още

energy-review.bg

... третиране на утайките от отпадъчни води, в рамките на проекта са изпълнени: Първични утаители Обновените анаеробни стабилизатори се захранват със смесени утайки ... още

energy-review.bg

... намали количеството на тези замърсители. Третиране на твърди отпадъци в отсъствие на кислород ... третиране на потоци органични отпадъци с високо влагосъдържание като селскостопанска биомаса, хранителни отпадъци, оборска тор и утайки от пречистване на ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА третиране на утайки В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 42


Кселекс
...
- ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ,
МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ
- ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кселекс
... ПОМПИ - ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ, МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ - ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT” - ВЕРИЖНИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кселекс
... ПОМПИ - ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ, МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ - ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT” - ВЕРИЖНИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Вердер Румъния
... ;

Висока точност при дозиране на химикали;
Изпомпване на влакнести утайки;
Третиране на индустриални отпадъчни води;
Обратна осмоза

още

engineering-review.bg

Кселекс
... ПОМПИ - ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ, МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ - ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT” - ВЕРИЖНИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кселекс
... ПОМПИ - ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ, МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ - ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT” - ВЕРИЖНИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кселекс
... ПОМПИ - ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ, МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ - ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT” - ВЕРИЖНИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кселекс
...
- ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ,
МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ
- ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА третиране на утайки В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top