НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: третиране на утайки

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 37

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 42

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 37

Сортирай резултатите по: дата | точност... да образуват проблемни за третиране или отстраняване утайки, както и нежелано стабилизиране на нефтено-водната емулсия. Утаяването на восъчните частици може да ... още

energy-review.bg

... електроенергия. Кондиционирането и обезводняването на утайки също изискват използването на значителни количества енергия. Предварителното и първичното третиране не са толкова енергийно интензивни ... още

energy-review.bg

... минимум количеството на отпадъците, които ще изискват по-специфично третиране заради ... на роботи за по-селективно сепариране на радиоактивните материали. Голяма част от това количество са строителни отпадъци, стоманени съдове, химични утайки ... още

energy-review.bg

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ
... почти всички методи за пречистване на отпадъчни води е формирането на твърд остатък от процесите на обезводняване във филтърпреси и утаяване ... още

ecology-and-infrastructure.bg

От 5 до 7 април т. г. в Интер Експо Център – София ще се проведе десетото издание на ежегодната B2B специализирана изложба за водния сектор още

ecology-and-infrastructure.bg

... типично са неразделна част от инфраструктурата за третиране на отпадъци на населените места. Тези системи обикновено се ... отпадъци, биомаса (слама, необработени дървени отпадъци, сухи утайки от отпадъчни води), текстилни отпадъци, остатъци от ... още

energy-review.bg

... третиране на утайките от отпадъчни води, в рамките на проекта са изпълнени: Първични утаители Обновените анаеробни стабилизатори се захранват със смесени утайки ... още

energy-review.bg

... намали количеството на тези замърсители. Третиране на твърди отпадъци в отсъствие на кислород ... третиране на потоци органични отпадъци с високо влагосъдържание като селскостопанска биомаса, хранителни отпадъци, оборска тор и утайки от пречистване на ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА третиране на утайки В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 42


Кселекс
...
- ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ,
МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ
- ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кселекс
... ПОМПИ - ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ, МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ - ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT” - ВЕРИЖНИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кселекс
... ПОМПИ - ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ, МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ - ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT” - ВЕРИЖНИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Вердер Румъния
... ;

Висока точност при дозиране на химикали;
Изпомпване на влакнести утайки;
Третиране на индустриални отпадъчни води;
Обратна осмоза

още

engineering-review.bg

Кселекс
... ПОМПИ - ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ, МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ - ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT” - ВЕРИЖНИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кселекс
... ПОМПИ - ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ, МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ - ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT” - ВЕРИЖНИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кселекс
... ПОМПИ - ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ, МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ - ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT” - ВЕРИЖНИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кселекс
...
- ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ,
МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ
- ВЪЗДУХОДУВКИ ТИП “ROOT ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА третиране на утайки В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... отпадъчни води, управление и третиране на утайки и твърди отпадъци, биогаз-инсталации, оптимизация на енергийната ефективност на ПСОВ, обучение на персонала, диагностика и комплексно ... още

btcatalogue.bgВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top