НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: тригенерация

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 10

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 4

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 10

Сортирай резултатите по: дата | точност... , малки и микро биогаз инсталации) и Iltekno (когенерация и тригенерация). За първи път в ЕЕ и ВЕ ще участва ... още

energy-review.bg

... енергия. • Финансово изгодни за потребителите системи за когенерация и тригенерация за ефективно охлаждане и оползотворяване на отпадната топлина • Текстилни ... още

energy-review.bg

Изчисляване на енергийните характеристики на вентилационни и охладителни системи
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Изчисляване на енергийните характеристики на вентилационни и охладителни системи още

engineering-review.bg

... , използването на усъвършенствани технологии за съхранение и прилагането на тригенерация (комбинирано производство на електроенергия и енергия за отопление и ... още

energy-review.bg

... производство на топлина, електроенергия и студ е позната като тригенерация. От технологична гледна точка това означава присъединяване на ... да се пренасочи парата. Примерна схема на система за тригенерация може да видите на фиг. 1. За производство ... още

energy-review.bg

Когенерационни газово-бутални системи на GE захранват олимпиадата в Лондон
... да произвеждат охлаждане, топлина и ток, или т. нар. тригенерация, при която се постига намаляване на емисиите от въглероден ... още

energy-review.bg

... на микротурбините се явяват вградената възможност за когенерация и тригенерация, пълната автономност на системата, големият избор на възможни горива ... още

energy-review.bg

... производство на топлинна енергия, електроенергия и студ, познато като тригенерация. За момента тригенерацията е по-малко популярно решение от ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА тригенерация В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 4


Виа Експо
... , малки и микро биогаз инсталации) и Iltekno (когенерация и тригенерация). За първи път в ЕЕ и ВЕ ще участва ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... енергия. • Финансово изгодни за потребителите системи за когенерация и тригенерация за ефективно охлаждане и оползотворяване на отпадната топлина • Текстилни ... още

energy-review.bg

Елтрак България
... бъде използвана за отопляване, охлаждане или и за двете (тригенерация). Caterpillar e световен лидер в производството на индустриални дизелови ... още

energy-review.bg

ВИА ЕКСПО
... възобновяема енергия и ЕЕ в общи-ните от ЮИЕ •Тригенерация и децентрализирано производство на енергия •Енергийна ефективност в дома ... още

energy-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА тригенерация В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top