НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: физични методи

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 31

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 1

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 31

Сортирай резултатите по: дата | точност... енергийни източници показва непрекъснат напредък в използваните методи и продукти за оползотворяване на енергията от ... датчици. Могат да бъдат измерени и други значими физични променливи като температура или консистенция на смазочните течности ... още

energy-review.bg

... др. Оказва се, че най-често прилаганите химични и физични технологични процеси са с големи ограничения в масо- и ... и пещи, интензивно разбъркване, устройства за топло- и масопренос; • методи за ПИ, като интегрирането на реакция и разделяне, топлообмен ... още

energy-review.bg

... на дълги газопроводи изисква много разходи. Оптични методи Оптичните методи за детекция на течове могат да бъдат групирани ... влакна могат да бъдат използвани за следене на редица физични и химични параметри. Промените в температурата, дължащи ... още

energy-review.bg

... тор се отделя топлинна енергия при протичането на различни физични и/ли химични процеси. Термичните системи са подходящи ... , включват пиролиза, газификация и директно изгаряне. Тези методи се различават по отношение на температурата и концентрацията на ... още

energy-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Индустриални отпадъчни води – методи за обработка още

engineering-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Виртуални сензори за индустриални приложения още

engineering-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Феросондов метод за безразрушаващ контрол още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА физични методи В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 1


Екома
... каталитично окисление; каталитична редукция и др. Физични методи са: механодеструкция; абсорбционна деструкция; електродеструкция и ... др. Сред прилаганите биологични методи са: ензимно разлагане; микробиологично разлагане. ... още

ecology-and-infrastructure.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА физични методи В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top