НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: хидрогенератори

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 7

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 6

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 7

Сортирай резултатите по: дата | точностЕлпром ЗЕМ вече е ИХБ Електрик
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Елпром ЗЕМ вече е ИХБ Електрик още

engineering-review.bg

... максималната и минималната измерена стойности. Изпитване на хидрогенератори конструирани с максимално отчитане на изискванията за ... намалява загряването. Обект на изследването са и хидрогенератори, конструирани без отчитане на изискванията за отслабване ... още

energy-review.bg

... потокът на разсейване в зоната на крайните пакети. Хидрогенератори, конструирани с частично отчитане на изискванията за ... потокът на разсейване в зоната на крайните пакети. Хидрогенератори, конструирани без отчитане на изискванията за отслабване ... още

energy-review.bg

... колектори за топла вода и PV; ветрогенератори и хидрогенератори. Инженеринг: монтаж на съоръжения за изгаряне на ... слънчеви колектори и PV; монтаж на ветрогенератори и хидрогенератори. Услуги: консултантска дейност; пълен енергиен одит; разработване ... още

energy-review.bg

... колектори за топла вода и PV; ветрогенератори и хидрогенератори. Инженеринг: монтаж на съоръжения за изгаряне на ... слънчеви колектори и PV; монтаж на ветрогенератори и хидрогенератори. Услуги: консултантска дейност; пълен енергиен одит; разработване ... още

energy-review.bg

ЕЛТЕРА представи методи за диагностика
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: ЕЛТЕРА представи методи за диагностика още

engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА хидрогенератори В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 6


ИХБ Електрик
Производство и ремонт на хидрогенератори за ВЕЦ и електродвигатели с индустриално приложение Бул. "Рожен" № ... още

engineering-review.bg

Елпром ЗЕМ
... машина за производство на полюсни бобини за хидрогенератори от швейцарската фирма Микамейшън ще позволи да ... технически изложения, сключените нови договори за доставка на хидрогенератори и електродвигатели, първия реализиран проект за комплексна ... още

energy-review.bg

Елпром ЗЕМ
... гама се допълва от производство и рехабилитация на хидрогенератори. Произведени от нас машини оперират във ВЕЦ Цанков ... в България и по света. Основните предимства на рехабилитираните хидрогенератори са повишените енeргийни параметри – с до 14%, ... още

engineering-review.bg

Елпром ЗЕМ
... . Сред основните клиенти за произведени и рехабилитирани хидрогенератори от Елпром ЗЕМ са: Национална Електрическа Компания ... производството и рехабилитацията на електрически мотори и хидрогенератори. Обработените с тази изолация машини са с ... още

energy-review.bg

ЕЛПРОМ ЗЕМ
лидер в производството на хидрогенератори в България и региона! ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – „ЕЛПРОМ ... още

energy-review.bg

Елпром ЗЕМ
... гама се допълва от производство и рехабилитация на хидрогенератори. Произведени от нас машини оперират във ВЕЦ Цанков ... в България и по света. Основните предимства на рехабилитираните хидрогенератори са повишените енeргийни параметри – с до 14%, ... още

engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА хидрогенератори В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3


... оборудване за малки водни електроцентрали. Ремонт на хидрогенератори в малки водни електроцентрали; Изследвания и анализи ... за работата на хидрогенератори във водни електроцентрали. Стандарти и изисквания: Всички ... още

energyinfo.bg

... години опит и произведени над 500 000 електродвигатели и хидрогенератори. ИХБ Електрик АД произвежда широка гама от въртящи ... номинално напрежение до 10 kV 3. Синхронни и асинхронни хидрогенератори - хоризонтални и вертикални до 50 MVA, при различни ... още

energyinfo.bg

... до 9000 kW * Синхронни безчеткови генератори за стабилизирано напрежение * Хидрогенератори, хоризонтални и вертикални с мощности до 230 MVA още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top