Седмо издание на Международния конгрес за ЕЕ и ВЕИ


Днес в Интер Експо Център - София бе открит Седмият международен конгрес за енергийна ефективност и възобновяема енергия и Конференцията за управление на отпадъци и рециклиране “Save the Planet”.  По време на откриването американският посланик НП Джеймс Уорлик подчерта, че законът за възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ трябва да бъде приет колкото се може по-скоро. „Възобновяемите енергийни източници са ключовете към енергийно развитие и благоустройство на страната”, потвърди и Кольо Колев, изпълнителен директор на Агенцията за енергийна ефективност. Тезата бе подкрепена и в изказванията на посланиците на Германия НП Матиас Мартин Хьопфнер и на Австрия НП Герхард Райвегер. Приветствие от страна на румънското председателство на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество поднесе НП Антон Пакурету, който заяви: „Със създаването на Черноморски форум за ВИЕ се обособява и център за добри практики за индустриално опазване на околната среда. Целите са да бъде изградено икономическо сътрудничество между България, Турция и Румъния в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ.”
В първия ден на конгреса лектори от цял свят обсъждаха въпросите за отговорността на инвестициите, различните възможности за финансирането на проекти, предимствата на различните технологии. Силен интерес предизвика представянето на белгийската платформа за пасивни къщи. Паралелно с дискусиите за енергийна ефективност се обсъждаха проблемите при управление на отпадъците. Бе представен подхода на различни страни към управление на отпадъците и важната роля на местните власти в ефективното оползотворяване на отпадъците.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top