Седмо издание на Международния конгрес за ЕЕ и ВЕИ


Днес в Интер Експо Център - София бе открит Седмият международен конгрес за енергийна ефективност и възобновяема енергия и Конференцията за управление на отпадъци и рециклиране “Save the Planet”.  По време на откриването американският посланик НП Джеймс Уорлик подчерта, че законът за възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ трябва да бъде приет колкото се може по-скоро. „Възобновяемите енергийни източници са ключовете към енергийно развитие и благоустройство на страната”, потвърди и Кольо Колев, изпълнителен директор на Агенцията за енергийна ефективност. Тезата бе подкрепена и в изказванията на посланиците на Германия НП Матиас Мартин Хьопфнер и на Австрия НП Герхард Райвегер. Приветствие от страна на румънското председателство на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество поднесе НП Антон Пакурету, който заяви: „Със създаването на Черноморски форум за ВИЕ се обособява и център за добри практики за индустриално опазване на околната среда. Целите са да бъде изградено икономическо сътрудничество между България, Турция и Румъния в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ.”
В първия ден на конгреса лектори от цял свят обсъждаха въпросите за отговорността на инвестициите, различните възможности за финансирането на проекти, предимствата на различните технологии. Силен интерес предизвика представянето на белгийската платформа за пасивни къщи. Паралелно с дискусиите за енергийна ефективност се обсъждаха проблемите при управление на отпадъците. Бе представен подхода на различни страни към управление на отпадъците и важната роля на местните власти в ефективното оползотворяване на отпадъците.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top