Седмо издание на Международния конгрес за ЕЕ и ВЕИ


Днес в Интер Експо Център - София бе открит Седмият международен конгрес за енергийна ефективност и възобновяема енергия и Конференцията за управление на отпадъци и рециклиране “Save the Planet”.  По време на откриването американският посланик НП Джеймс Уорлик подчерта, че законът за възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ трябва да бъде приет колкото се може по-скоро. „Възобновяемите енергийни източници са ключовете към енергийно развитие и благоустройство на страната”, потвърди и Кольо Колев, изпълнителен директор на Агенцията за енергийна ефективност. Тезата бе подкрепена и в изказванията на посланиците на Германия НП Матиас Мартин Хьопфнер и на Австрия НП Герхард Райвегер. Приветствие от страна на румънското председателство на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество поднесе НП Антон Пакурету, който заяви: „Със създаването на Черноморски форум за ВИЕ се обособява и център за добри практики за индустриално опазване на околната среда. Целите са да бъде изградено икономическо сътрудничество между България, Турция и Румъния в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ.”
В първия ден на конгреса лектори от цял свят обсъждаха въпросите за отговорността на инвестициите, различните възможности за финансирането на проекти, предимствата на различните технологии. Силен интерес предизвика представянето на белгийската платформа за пасивни къщи. Паралелно с дискусиите за енергийна ефективност се обсъждаха проблемите при управление на отпадъците. Бе представен подхода на различни страни към управление на отпадъците и важната роля на местните власти в ефективното оползотворяване на отпадъците.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top