Семинар на Телетек и Телетек Електроникс в областта на сигурността


На 17 февруари т. г. фирмите Телетек и Телетек Електроникс организираха съвместна презентация на нови продукти от областта на системите за сигурност. Събитието, на което присъстваха над 120 гости, се състоя в рамките на изложението за охрана и охранителна техника “Секюрити 2010” в Националния дворец на културата, София. Сред представените продукти бяха адресируема пожароизвестителна система IRIS light, ново конвенционално решение MAG/SensoMAG и аналогово-адресируема система IRIS/System Sensor, производство на Телетек Електроникс. Присъстващите специалисти се запознаха и с LAN, GSM и GPRS модули за комуникация, с приложение пренос на данни в сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи. “Мрежовото решение за максимална сигурност и надеждност включва освен споменатите модули и Windows Server с Web Browser за наблюдение и управление на системи за охрана. Новост в противопожарните системи е и модулът за съхранение и визуализация на възникнали събития при конвенционални пожароизвестителни системи, производство на Телетек Електроникс - MAGlogger. Той е предназначен за работа с разшируем конвенционален пожароизвестителен панел MAG8plus и осигурява предимство за техническите лица при поддръжката на системите”, заявиха домакините на презентацията.

Сред останалите детайлно представени решения за сигурност на фирма Телетек бяха компактните решения на компаниите J&S, LONGSE, подходящи за малки и средни обекти; високотехнологичните аналогови системи с марката E-ronix, SANYO, J&S и IP базираните системи на SANYO и ACTi.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top