Семинар на ЮМО България от 27 до 29 май


От 27 до 29 май т. г. фирма ЮМО България организира семинар в курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, съобщи за сп. Инженеринг ревю Болеслав Балев, управител на ЮМО България. Гост-лектори на мероприятието ще бъдат инж. Ханс-Петер Хантих, JUMO Австрия, инж. Райнхард Манс, JUMO Германия и Болеслав Балев, ЮМО България.
В програмата на семинара са застъпени представяне на фирма JUMO и нейната продуктова гама, както и презентация на тема „Аналитична техника за течни флуиди - теория и практически приложения”.
Семинарът на Юмо България, дъщерно дружество на JUMO MESS- UND REGELGERAETE, ще се проведе за втора поредна година. Компанията е специализирана в производството и търговията на уреди и системи за измерване, регулиране и регистриране на температура, налягане, влажност, pH, проводимост, разход, ниво, както и в автоматизацията на технологичните процеси.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top