Семинар на ЮМО България от 27 до 29 май


От 27 до 29 май т. г. фирма ЮМО България организира семинар в курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, съобщи за сп. Инженеринг ревю Болеслав Балев, управител на ЮМО България. Гост-лектори на мероприятието ще бъдат инж. Ханс-Петер Хантих, JUMO Австрия, инж. Райнхард Манс, JUMO Германия и Болеслав Балев, ЮМО България.
В програмата на семинара са застъпени представяне на фирма JUMO и нейната продуктова гама, както и презентация на тема „Аналитична техника за течни флуиди - теория и практически приложения”.
Семинарът на Юмо България, дъщерно дружество на JUMO MESS- UND REGELGERAETE, ще се проведе за втора поредна година. Компанията е специализирана в производството и търговията на уреди и системи за измерване, регулиране и регистриране на температура, налягане, влажност, pH, проводимост, разход, ниво, както и в автоматизацията на технологичните процеси.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top