Семинар обсъди актуални проблеми във ВЕИ сектора


Българска Фотоволтаична Асоциация (БФА) е сдружение на повече от 50 български и чуждестранни компании, активни в соларния бранш. Tя участва в процеса по приемане на нов Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ). БФА поддържа активни контакти с държавните институции в сектора на енергетиката, с енергоразпределителните дружества, както и с други бизнес сдружения и с екоорганизации.

БФА е активна и на Европейско ниво – като член на Европейската фотоволтаична  асоциация (EPIA), Асоциацията е партньор от българска страна в проекта на Европейската Комисия „PV LEGAL”. Той се провежда паралелно в 12 държави от ЕС и цели премахването на административни пречки пред изграждането на фотоволтаични инсталации. Резултатите и изводите от „PV LEGAL”ще бъдат представени през Юни 2010 г. в рамките на ВЕИ конференция в столичния хотел „Шератон”.

На 9 февруари т. г. Българска фотоволтаична асоциация организира семинар на тема „Митове и факти за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България". Обсъдени бяха основните проблеми пред инвеститорите и производителите на възобновяема енергия, както и належащите промени в нормативната база и държавната политика. "Крайно утежнените административни процедури, наличието на спекуланти на пазара, както и проблемите при свързване с електропреносната мрежа на НЕК, са сред най-често срещаните проблеми пред инвеститорите във възобновяеми енергийни проекти. Това е и причината фотоволтаиката да не е достигнала необходимото ниво на развитие в България", заявиха участниците на семинара.
„Насърчаването на ВЕИ следва да даде възможност на икономическите субекти да реализират определена доходност", сподели Стефан Йорданов от Соларпро. „Важно е един ВЕИ проект да се разглежда като ценна книга, т.е. да обещава генерирането на определена възвръщаемост в дългосрочен план". Сред предложенията, изнесени на форума бе и фиксирането на тарифата за изкупуване на енергия от ВЕИ за срок от 25 години, което би гаранирало възвръщаемост на инвестицията в проекта.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top