Семинар обсъди актуални проблеми във ВЕИ сектора


Българска Фотоволтаична Асоциация (БФА) е сдружение на повече от 50 български и чуждестранни компании, активни в соларния бранш. Tя участва в процеса по приемане на нов Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ). БФА поддържа активни контакти с държавните институции в сектора на енергетиката, с енергоразпределителните дружества, както и с други бизнес сдружения и с екоорганизации.

БФА е активна и на Европейско ниво – като член на Европейската фотоволтаична  асоциация (EPIA), Асоциацията е партньор от българска страна в проекта на Европейската Комисия „PV LEGAL”. Той се провежда паралелно в 12 държави от ЕС и цели премахването на административни пречки пред изграждането на фотоволтаични инсталации. Резултатите и изводите от „PV LEGAL”ще бъдат представени през Юни 2010 г. в рамките на ВЕИ конференция в столичния хотел „Шератон”.

На 9 февруари т. г. Българска фотоволтаична асоциация организира семинар на тема „Митове и факти за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България". Обсъдени бяха основните проблеми пред инвеститорите и производителите на възобновяема енергия, както и належащите промени в нормативната база и държавната политика. "Крайно утежнените административни процедури, наличието на спекуланти на пазара, както и проблемите при свързване с електропреносната мрежа на НЕК, са сред най-често срещаните проблеми пред инвеститорите във възобновяеми енергийни проекти. Това е и причината фотоволтаиката да не е достигнала необходимото ниво на развитие в България", заявиха участниците на семинара.
„Насърчаването на ВЕИ следва да даде възможност на икономическите субекти да реализират определена доходност", сподели Стефан Йорданов от Соларпро. „Важно е един ВЕИ проект да се разглежда като ценна книга, т.е. да обещава генерирането на определена възвръщаемост в дългосрочен план". Сред предложенията, изнесени на форума бе и фиксирането на тарифата за изкупуване на енергия от ВЕИ за срок от 25 години, което би гаранирало възвръщаемост на инвестицията в проекта.


ВОДЕЩИ СТАТИИ
Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Изборът между софтстартер и честотен регулатор зависи от режима на приложение, от изискванията към системата и от разходите – както за покупка и внедряване, така и по време на целия ... още
Решения за машинно зрение в ХВП

Решения за машинно зрение в ХВП

Решенията за машинно зрение изпълняват ключова функция при изпълнението на регулаторните изисквания в предприятията от хранително-вкусовата индустрия. Системите за автоматизирана визуална инспекция позволяват цялостно оптимизиране на производствените приложения ... още
Съвременни индуктивни компоненти

Съвременни индуктивни компоненти

Макар че бобините са сред първите създадени електронни елементи, те продължават да се използват масово и днес. Нещо повече, благодарение на развитието на технологиите през последното десетилетие, те вече са част от устройства с малки размери и дори ... още
Industry 4.0 при заваръчните технологии

Industry 4.0 при заваръчните технологии

Цифровизацията на индустрията неминуемо оказва влияние и върху заваръчните методи и оборудване. Адаптирането на процеса за приложения в умни фабрики включва дигитализиране на параметрите на заваряване, интегриране на микропроцесорни управления в заваръчните апарати ... още
Калибриране на роботи за МСП

Калибриране на роботи за МСП

За да запазят високата си ефективност, прецизност и гъвкавост по време на целия си експлоатационен цикъл и да оправдаят необходимите капиталовложения в закупуването и внедряването им в МСП, роботите е необходимо да бъдат периодично калибрирани ... още
Осветители за машини

Осветители за машини

В много предприятия битува представата, че машинните осветители като базов компонент на машинното оборудване запазват първоначалната си ефективност непроменена в течение на дългогодишните периоди на експлоатация. Това обаче невинаги е така. ... още
Покрития за подземни водопроводи

Покрития за подземни водопроводи

Някои от важните свойства, които обуславят способността на покритието да ограничава корозията, са пропускливостта по отношение на водата и кислорода, омокрянето, адхезията, кохезията, катодното разграждане и съвместимостта на катодната защита ... още

Top