Семинар обсъди актуални проблеми във ВЕИ сектора


Българска Фотоволтаична Асоциация (БФА) е сдружение на повече от 50 български и чуждестранни компании, активни в соларния бранш. Tя участва в процеса по приемане на нов Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ). БФА поддържа активни контакти с държавните институции в сектора на енергетиката, с енергоразпределителните дружества, както и с други бизнес сдружения и с екоорганизации.

БФА е активна и на Европейско ниво – като член на Европейската фотоволтаична  асоциация (EPIA), Асоциацията е партньор от българска страна в проекта на Европейската Комисия „PV LEGAL”. Той се провежда паралелно в 12 държави от ЕС и цели премахването на административни пречки пред изграждането на фотоволтаични инсталации. Резултатите и изводите от „PV LEGAL”ще бъдат представени през Юни 2010 г. в рамките на ВЕИ конференция в столичния хотел „Шератон”.

На 9 февруари т. г. Българска фотоволтаична асоциация организира семинар на тема „Митове и факти за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България". Обсъдени бяха основните проблеми пред инвеститорите и производителите на възобновяема енергия, както и належащите промени в нормативната база и държавната политика. "Крайно утежнените административни процедури, наличието на спекуланти на пазара, както и проблемите при свързване с електропреносната мрежа на НЕК, са сред най-често срещаните проблеми пред инвеститорите във възобновяеми енергийни проекти. Това е и причината фотоволтаиката да не е достигнала необходимото ниво на развитие в България", заявиха участниците на семинара.
„Насърчаването на ВЕИ следва да даде възможност на икономическите субекти да реализират определена доходност", сподели Стефан Йорданов от Соларпро. „Важно е един ВЕИ проект да се разглежда като ценна книга, т.е. да обещава генерирането на определена възвръщаемост в дългосрочен план". Сред предложенията, изнесени на форума бе и фиксирането на тарифата за изкупуване на енергия от ВЕИ за срок от 25 години, което би гаранирало възвръщаемост на инвестицията в проекта.


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top