Семинар обсъди когенерационни инсталации


Наскоро Агенцията за енергийна ефективност (АЕЕ) бе домакин на семинар, на който бяха обсъдени възможностите за финансиране на когенерационни проекти у нас. Инициатори на събитието бяха неправителствената организация "Коген-България" и европейската асоциация "Коген-Европа". Лекторите на семинара представиха опита на европейските държави във въвеждането на комбинирани производства и възможностите за финансиране на подобни проекти. Изпълнителният директор на АЕЕ Таско Ерменков посочи, че в момента в България най-силният стимул за развитие на когенерациите са преференциалните цени на електроенергията, произведена по комбиниран способ, които са приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). "В промишлеността е по-лесно да се въведат когенерационни производства, защото себестойността на продукцията се понижава и възвръщаемостта на инвестицията е по-лесна", отбеляза г-н Ерменков.
Програмата на семинара бяха представени и възможностите за финансиране на проекти в областта на когенерацията по кредитните линии по фонда "Козлодуй" и фонда "Енергийна ефективност". Сред механизмите за финансиране са и т. нар. договори с гарантиран резултат - ESCO.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top