Семинар обсъди когенерационни инсталации


Наскоро Агенцията за енергийна ефективност (АЕЕ) бе домакин на семинар, на който бяха обсъдени възможностите за финансиране на когенерационни проекти у нас. Инициатори на събитието бяха неправителствената организация "Коген-България" и европейската асоциация "Коген-Европа". Лекторите на семинара представиха опита на европейските държави във въвеждането на комбинирани производства и възможностите за финансиране на подобни проекти. Изпълнителният директор на АЕЕ Таско Ерменков посочи, че в момента в България най-силният стимул за развитие на когенерациите са преференциалните цени на електроенергията, произведена по комбиниран способ, които са приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). "В промишлеността е по-лесно да се въведат когенерационни производства, защото себестойността на продукцията се понижава и възвръщаемостта на инвестицията е по-лесна", отбеляза г-н Ерменков.
Програмата на семинара бяха представени и възможностите за финансиране на проекти в областта на когенерацията по кредитните линии по фонда "Козлодуй" и фонда "Енергийна ефективност". Сред механизмите за финансиране са и т. нар. договори с гарантиран резултат - ESCO.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top