Семинар обсъди когенерационни инсталации


Наскоро Агенцията за енергийна ефективност (АЕЕ) бе домакин на семинар, на който бяха обсъдени възможностите за финансиране на когенерационни проекти у нас. Инициатори на събитието бяха неправителствената организация "Коген-България" и европейската асоциация "Коген-Европа". Лекторите на семинара представиха опита на европейските държави във въвеждането на комбинирани производства и възможностите за финансиране на подобни проекти. Изпълнителният директор на АЕЕ Таско Ерменков посочи, че в момента в България най-силният стимул за развитие на когенерациите са преференциалните цени на електроенергията, произведена по комбиниран способ, които са приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). "В промишлеността е по-лесно да се въведат когенерационни производства, защото себестойността на продукцията се понижава и възвръщаемостта на инвестицията е по-лесна", отбеляза г-н Ерменков.
Програмата на семинара бяха представени и възможностите за финансиране на проекти в областта на когенерацията по кредитните линии по фонда "Козлодуй" и фонда "Енергийна ефективност". Сред механизмите за финансиране са и т. нар. договори с гарантиран резултат - ESCO.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top