Семинар представи хидравлика за ОВиК системиНа 1 ноември т. г. Siemens направление Сградни технологии, съвместно с КИИП Регионална колегия София-град, организира семинар на тема “Хидравлика в ОВиК системи”. Семинарът се проведе в хотел Хилтън, гр. София. Гост–лектор на събитието бе Хелмут Зейферт, Австрия. Домакините представиха основните хидравлични схеми по отношение на производство, разпределение и топлоотдаващи кръгове; основни компоненти и работно поведение; ОВК системи при пълен и частичен товар с/без контрол над циркулационните помпи. Сред останалите теми бяха характеристики на помпи и инсталации, топлообменници, вентили и задвижки, както и тяхното оразмеряване в различни ОВиК системи.

Домакините поясниха спецификите на проектирането при пълна и частична експлоатация; постоянни и променливи дебити; разпределение на температура; баланс на хидравлични системи. В последната част на презентацията лекторът направи сравнение между баланс вентил и CombiValve вентил с управление на диференциално налягане. Семинарната част приключи с примерен избор на вентил с помощта на програмата за избор на продукти на Siemens - HIT (HVAC Integrated Tool).

 


 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top