Семинар представи хидравлика за ОВиК системиНа 1 ноември т. г. Siemens направление Сградни технологии, съвместно с КИИП Регионална колегия София-град, организира семинар на тема “Хидравлика в ОВиК системи”. Семинарът се проведе в хотел Хилтън, гр. София. Гост–лектор на събитието бе Хелмут Зейферт, Австрия. Домакините представиха основните хидравлични схеми по отношение на производство, разпределение и топлоотдаващи кръгове; основни компоненти и работно поведение; ОВК системи при пълен и частичен товар с/без контрол над циркулационните помпи. Сред останалите теми бяха характеристики на помпи и инсталации, топлообменници, вентили и задвижки, както и тяхното оразмеряване в различни ОВиК системи.

Домакините поясниха спецификите на проектирането при пълна и частична експлоатация; постоянни и променливи дебити; разпределение на температура; баланс на хидравлични системи. В последната част на презентацията лекторът направи сравнение между баланс вентил и CombiValve вентил с управление на диференциално налягане. Семинарната част приключи с примерен избор на вентил с помощта на програмата за избор на продукти на Siemens - HIT (HVAC Integrated Tool).

 


 


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top