Семинар ще представи решения за енергийна ефективност в индустриални системи


На 10 април т.г. Филкаб и Шнайдер Електрик България организират съвместен семинар на тема „Решения за енергийна ефективност в индустриални системи”. Събитието ще се проведе в в централната база на Филкаб в гр. Пловдив на ул. „Коматевско шосе” 92. В програмата на семинара са застъпени лекции на тема „Представяне на концепцията на Шнайдер Електрик за енергийна ефективност”, „Прекъсвачи от ново поколение Compact NSX - директна връзка към Енергийна Ефективност”. Ще бъдат демонстрирани и примерни приложения за енергийна ефективност в индустриални системи и други готови решения. Събитието ще завърши с коктейл за участниците.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top