Сентилион получи сертификат Инвеститор клас А


На 23 ноември т. г. по време на официална церемония фирма Сентилион бе отличена като Инвеститор клас А за проекта „Високотехнологично производство на медицинска електроника". Сертификатът, издаван ежегодно в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите, бе връчен на представители на компанията от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Инвестицията на Сентилион, в размер на над 16 млн. лева, е насочена към изграждане на нова съвременна производствена база на предприятието. „С реализирането на проекта ще бъде разширено и модернизирано съществуващото производство на електронни модули и комплектни изделия в областта на медицинската техника, в това число имплантируеми медицински продукти, системи за обработка на видеосигнали и за телекомуникация и продукти с общо индустриално предназначение. Ще се осигури възможност да се прилагат нови технологични процеси в условията на чиста среда – в т. нар. „чиста стая"”, коментира Нина Горанова, прокурист на компанията.
От дружеството очакват новото производство да стартира най-късно през 2013 г. Базата ще бъде изградена в района на езерото в кв. Дружба, район Искър, където компанията вече е закупила 3400 кв. м. „Сградата ще бъде построена в съответствие със стандартите за пасивно строителство. Надяваме се да получим съдействие от общината за закупуването на допълнителен парцел, върху който да бъде изграден парк за отдих в непосредствена близост до завода”, допълниха от Сентилион.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top