Сентилион търси доставчик на оборудване за автоматична поточна линия


Фирма Сентилион започна процедура по избор на изпълнител за доставката на оборудване за автоматична поточна линия с прилежащите й работни станции, производствено и контролно оборудване за индустриални продукти.

Доставката на съоръженията е част от реализирането на технологична модернизация, финансирана от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черно море и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В рамките на обществената поръчка влиза доставката на 1 бр. контейнерна пещ за конвекторно спояване на печатни платки и компоненти, 1бр. индустриална камера за визуален контрол на Flip Chip-интегрални схеми, 1 бр. конвейeрна линия за подаване на монтирани електронни платки към автомат за селективно ТНТ-спояване, автоматична машина за измиване на асемблирани печатни платки.

Детайлните изисквания за пълната гама необходимо оборудване може да откриете тук.

Крайният срок за подаване на оферти за участие е 18 февруари.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top