Сентилион търси доставчик на оборудване за автоматична поточна линия


Фирма Сентилион започна процедура по избор на изпълнител за доставката на оборудване за автоматична поточна линия с прилежащите й работни станции, производствено и контролно оборудване за индустриални продукти.

Доставката на съоръженията е част от реализирането на технологична модернизация, финансирана от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черно море и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В рамките на обществената поръчка влиза доставката на 1 бр. контейнерна пещ за конвекторно спояване на печатни платки и компоненти, 1бр. индустриална камера за визуален контрол на Flip Chip-интегрални схеми, 1 бр. конвейeрна линия за подаване на монтирани електронни платки към автомат за селективно ТНТ-спояване, автоматична машина за измиване на асемблирани печатни платки.

Детайлните изисквания за пълната гама необходимо оборудване може да откриете тук.

Крайният срок за подаване на оферти за участие е 18 февруари.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top