Сензомат отбеляза 10-годишен юбилей


На 6 декември м. г. фирма Сензомат отпразнува своя десетгодишен юбилей. Основателите на компанията - Грациела Димитрова и Румен Иванов оценяват периода като успешен и се надяват да запазят имиджа си на надежден партньор в решаването на нестандартни и трудни приложения в различни сфери на промишлеността. “През 1999 г. получихме статут на изключителен представител на основния ни партньор от Германия – фирма Турк, водещ производител на сензори и автоматика. През 2001 г. започнахме работа с фирма Кюблер, Германия, а през 2002 г. - с Ауер от Австрия. От 2005 г. имаме представителства в София и Бургас, а от 2007 г. в Пловдив”, обобщават накратко някои факти от фирмения живот през последните години от Сензомат.
“Целта ни е да станем консултант и партньор на повече инженерингови и производствени фирми. Стремим се към по-активно налагане на нашите продукти в родната индустрия, с което да повишим конкурентноспособността й в Европа и по света”, допълват по повод плановете си за развитие на Сензомат г-жа Димитрова и г-н Иванов.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top