Шефлер България организира презентации в страната


От 12 до 20 септември т. г. Шефлер България организира поредица от презентации с демонстрационен камион в страната. „Посетихме наши клиенти в Плевен, Търговище, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Перник, София, Силистра и Русе. Аудиторията се състоеше от мениджъри, конструктори, технолози и механици. Основно представихме новости в областта на линейната техника и високо прецизните лагери с марки INA и FAG, които създадоха условия за разработване на нови идеи, проекти и приложения. Особен интерес привлякоха представените покрития, повишаващи устойчивостта на износване и корозия. Интересът към иновативната техника на Шефлер е предпоставка за организиране на такива мероприятия и в скоро бъдеще”, коментираха от Шефлер България.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top