Шефлер България организира презентации в страната


От 12 до 20 септември т. г. Шефлер България организира поредица от презентации с демонстрационен камион в страната. „Посетихме наши клиенти в Плевен, Търговище, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Перник, София, Силистра и Русе. Аудиторията се състоеше от мениджъри, конструктори, технолози и механици. Основно представихме новости в областта на линейната техника и високо прецизните лагери с марки INA и FAG, които създадоха условия за разработване на нови идеи, проекти и приложения. Особен интерес привлякоха представените покрития, повишаващи устойчивостта на износване и корозия. Интересът към иновативната техника на Шефлер е предпоставка за организиране на такива мероприятия и в скоро бъдеще”, коментираха от Шефлер България.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top