Шест индустриални изложения в ИЕЦ през февруари и март


От 28 февруари до 2 март Интер Експо Център ще бъде домакин на шест индустриални изложения: MachTech & Metal, Transport & Logistics, Security – защита и сигурност, INTRONIKA, IFAM и PLAST. Специализираните изложби IFAM, INTRONIKA и PLAST ще направят своя дебют в България, в резултат на успешното сътрудничеството на Агенция Булгарреклама с ICM d.o.o. (Словения). Тематиката на IFAM е насочена към бързоразвиващият се сектор на автоматиката, роботиката, мехатрониката и др. INTRONIKA е специализирано изложение за електроника, професионално оборудване и енергетика. На специализираната изложба PLAST посетителите ще могат да видят доставчици на пластмасови и каучукови продукти и суровини, машини за пластмасовата и каучуковата индустрия, химическа промишленост, екология.
„Благодарение на партньорството ни с ICM очакваме доста нови фирми да стъпят на българския пазар. Нашата цел е да съберем на едно място специалистите, заети в индустриалния сектор на Балканите и да представим последните технически решения във важни области като автоматизация, електроника, мехатроника и роботика, както и най-новите постижения в секторите пластмаси и каучук”, посочи Ивайло Иванов, прокурист на Агенция Булгарреклама. Индустриалните изложения ще бъдат съпътствани от интересна семинарна програма, включваща актуални лекции на водещи специалисти от бранша.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top