Шнайдер Електрик представи нова разпределителна уредба за СН


Шнайдер Електрик представи FBX – универсална разпределителна уредба с елегазова изолация, отговаряща на всички изисквания на EVN. „FBX е комплектна разпределителна уредба за средно напрежение до 24 kV, 630/1250 A, 25 kA/1 s, използвана в приложения за вторично електроразпределение. Тя може да бъде оборудвана със защитни функции като защита на трансформатор чрез стопяеми предпазители или вакуумен прекъсвач. В допълнение уредбата е с компактни размери и възможности за разширяване, което я прави универсално разпределително устройство, подходящо за индустрията, електроразпределителните дружества, инфраструктурни проекти и такива с възобновяеми източници на енергия”, заявиха от Шнайдер Електрик.

„Представянията се състояха през месец март в Пловдив, Стара Загора и Бургас при голям интерес от страна на индустрията, електроразпределението, електропроектантите и изпълнителните на проекти”, допълниха организаторите.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top