Шнайдер Електрик проведе първа среща на производителите на табла и КТП


На 16 и 17 октомври т. г. в хотел Акватоник, Велинград Шнайдер Електрик проведе първа среща на производителите на табла и КТП, съобщиха от компанията. Представителите на бранша имаха възможност да се запознаят с най-новите тенденции при производството на табла: актуалните стандарти по БДС EN, възможностите на интелигентните устройства, както и перспективите за развитие пред таблотиерския бизнес в глобален план.
Лично приветствие отправи Кристоф Де-Лафарж, управител на Шнайдер Електрик за България, Албания, Македония и Косово. Програмата включваше още представяне на успешни практики в кредит-мениджмънта, придружено от дискусия върху местния опит.
"Имаме амбицията да превърнем тази среща в ежегодна традиция, която да помогне на бранша да се развива все по-успешно", споделиха от Шнайдер Електрик.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top