Шнайдер Електрик стартира програма за обучение по енергийна ефективност


На 24 юли т.г. Шнайдер Електрик стартира програма за обучение по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на служители в български общини, съобщиха от компанията. „Целта на инициативата е общинската администрация да бъде запозната с възможностите, които носят системите за енергиен мениджмънт, мерките по енергийна ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Обучението се провежда под формата на web семинари и се осъществява с партньорството на Европейския политехнически университет”, заявиха организаторите.

Според специалисти от компанията, много често енергийната ефективност се обвързва единствено с отоплението и управлението на топлинната енергия. Малко обсъждан факт, обаче, остава инвестицията в енергийна ефективност по отношение на електроенергията. „В много сгради отоплението, климатизацията и осветлението комбинирани представляват над 70% от потреблението на енергия. Това е особено валидно за големите обществени сгради – болници, училища и детски градини, при които има огромно поле за интелигентен контрол, който да повлияе значително върху потреблението на енергия. Един от най-красноречивите примери за това е централата на Шнайдер Електрик в Париж. Забележителната сграда Тhe Hive е първата в света, сертифицирана по ISO 50001 – система за енергиен мениджмънт.

След внедряването на всички мерки, предписани от пълния енергиен одит, сградата днес потребява 1/4 от предишната си консумация на енергия”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top