Шнайдер Електрик стартира програма за обучение по енергийна ефективност


На 24 юли т.г. Шнайдер Електрик стартира програма за обучение по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на служители в български общини, съобщиха от компанията. „Целта на инициативата е общинската администрация да бъде запозната с възможностите, които носят системите за енергиен мениджмънт, мерките по енергийна ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Обучението се провежда под формата на web семинари и се осъществява с партньорството на Европейския политехнически университет”, заявиха организаторите.

Според специалисти от компанията, много често енергийната ефективност се обвързва единствено с отоплението и управлението на топлинната енергия. Малко обсъждан факт, обаче, остава инвестицията в енергийна ефективност по отношение на електроенергията. „В много сгради отоплението, климатизацията и осветлението комбинирани представляват над 70% от потреблението на енергия. Това е особено валидно за големите обществени сгради – болници, училища и детски градини, при които има огромно поле за интелигентен контрол, който да повлияе значително върху потреблението на енергия. Един от най-красноречивите примери за това е централата на Шнайдер Електрик в Париж. Забележителната сграда Тhe Hive е първата в света, сертифицирана по ISO 50001 – система за енергиен мениджмънт.

След внедряването на всички мерки, предписани от пълния енергиен одит, сградата днес потребява 1/4 от предишната си консумация на енергия”, допълниха от компанията.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top