Шведски фирми показаха интерес към България


Шведски фирми показаха интерес към България

На 10 юни т. г. в столичния хотел Хилтън се проведе семинар на тема „Управление на отпадъците и отпадните води – шведският модел”. Събитието бе организирано от Шведския търговски съвет и бе официално открито от н. п. Пол Бейер, посланик на Швеция в страната. Приветствия към присъстващите направиха и зам.-кметът на Столична община Мария Бояджийска и Елза Каземи, представител на Шведски търговски съвет.

В презентациите се включиха МОСВ, Столична община и Българска асоциация по водите, които представиха законовата рамка в областта и конкретните действия, които предприемат по отношение на управлението на отпадъци и отпадни води.

Шведски компании и организации с активна дейност или сериозен интерес към българския пазар имаха възможността да се представят пред събралите се специалисти и да дадат конкретни примери за опита си в Швеция. Сред тях бяха Avfall Sverige, Botek Systems, Presona AB, както и добре познатите в България ABB и Alfa Laval.

Една от най-интересните презентации в рамките на програмата бе тази на фирма Alfa Laval. Виктор Николов, мениджър продажби, представи специалните гости на компанията от Дания – Андерс Йонсон и Яник Хафстейнсон. Те запознаха специалистите с дейността на Alfa Laval, както и последните решения за обезводняване на утайки. „Най-новото поколение декантер – центрофуги (отливници), които компанията ни произвежда, гарантират до 30% по-висока производителност и едновременно с това 30% по-ниска консумация на енергия”, заявиха представителите на шведската фирма.

Втората част на събитието се проведе под формата на предварително планирани срещи между шведски и български компании.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top