Siemens направление Сградни технологии организира среща за своите партньори


На 22 ноември 2013 г. Siemens направление Сградни технологии организира съвместна среща на своите партньори за Продукти и системи за сградна автoматизация, и Системи за сигурност и пожаробезопасност. На събитието присъстваха 75 представители на 25 партньорски фирми. Програмата се проведе паралелно в две отделни зали за всяко от продуктовите направления в хотел РИУ Правец, гр. Правец. Срещата бе официално открита от Йозеф Щадлингер, ръководител на Siemens Building Technologies за Австрия, Централна и Източна Европа, който накратко представи дейността направлението. Инж. Александър Стоянов, ръководител направление Сградни технологии в България, също приветства гостите и обобщи приоритетите на направлението у нас. „Ние сме вашият предпочитан партньор, предлагащ интелигентни решения за енергийно ефективни, безопасни, сигурни сгради и инфраструктура”, заяви той пред присъстващите.
Участниците в събитието се запознаха с новостите в системите за сигурност и пожароизвестяване, както и в продуктите и системите за ОВК на компанията. Бяха демонстрирани и специализирани онлайн приложения, маркетингови материали и бъдещи маркетинг активности на направлението в България.
Събитието приключи със специално организирана за гостите забавна програма, а най-добре представилите се партньорски фирми през 2013-та бяха отличени със сертификати.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top