Siemens предлага ново поколение вентили Acvatix с доказано качество


Siemens направление Сградни технологии предлага на пазара ново поколение вентили от продуктовата група Acvatix. „Гамата е изцяло преработена и оптимизирана по отношение на проектния дебит и конструкцията на продуктите. С новите си модели, Siemens предлага универсална серия от вентили за всички приложения в централно отопление, вентилация и климатизация. При разработването й е обърнато специално внимание на оптимизирането на водния поток. Редуцирани са не само т.нар "мъртви зони" (причиняващи загуба на енергия), но и известните като "зони на отклонение", които произвеждат шум, разпространяващ се в цялата тръбна мрежа. В резултат на развитието на продуктовата гама, новите вентили Acvatix осигуряват по-висока енергийна ефективност и по-малко шум при работа. В същото време, оптимизираният продукт реализира до 30 процента по-голям номинален поток (Kvs) със същия присъединителен размер (DN)”, заявиха от компанията.
„Със своите новоразработени вентили, Siemens също така рационализира продуктовата група чрез комбинирането на няколко различни вентила в едно универсално съчетание. Ново допълнение, например, е фланцовият вентил със специално уплътнене FEPM (без силикон), подходящ за температура до 220°, който замества три предишни продуктови варианта. Това прави избора на проектанти и инсталатори по-лесен и надежден”, допълват от Siemens.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top