Siemens представи новата версия на системата за процесен контрол SIMATIC PCS 7


Направление Индустриална автоматизация на Siemens представи новата версия на системата за процесен контрол SIMATIC PCS 7 с подобрена софтуерна и хардуерна функционалност. „SIMATIC PCS 7 версия 8.0 предлага приложно-ориентирани иновации и представлява перфектната база за постигане на по-висока производителност. Освен утвърдилите се функционалности като: възможност за надграждане, вградени приложения за безопасност и изпитани в практиката функции, партидно управление на процеси и енергиен мениджмънт, множеството новости позволяват повишаване на ефективността през целия експлоатационен цикъл на инсталацията. Новите характеристики обхващат различни звена - от улеснения инженеринг, подобрения обмен на данни и по-мощна комуникация, през разширените функционалности на софтуерните приложения и редундантни функции до новите контролери”, заявиха от Siemens.
„Във версия 8.0 на SIMATIC PCS 7 e подобрен обменът на данни между софтуера за управление на предприятия Comos и инженеринговите приложения на PCS 7. По този начин на потребителя се предлага по-високо качество по отношение на планирането и по-лесен начин на документиране и проследяване на промените. В новата версия интегрираната система за архивиране Process Historian, с възможност за надграждане в дългосрочен план, е вече подходяща и за централизирано архивиране на процесни данни от множество проекти в реално време”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top