Siemens представи серия 5 на системата за сградна автоматизация Desigо


Siemens направление Сградни технологии представи на пазара серия 5 на системата за сградна автоматизация Desigо. „Новите и иновативни продукти - Total Room Automation (TRA), енергийноефективните Room Opti Control и Eco Monitoring позволяват на потребителите и операторите да вземат активно участие в енергийния мениджмънт на сградата, водещ до постоянно намаляване на разходите за енергия и поддръжка. Работният режим на иновативната система за автоматизация е подчинен на задачата да спестява енергия по всяко време”, заявиха от Siemens.

„Desigo 5 информира потребителите и операторите на сградата за статуса на енергоемкост към момента. Системата дава обратната връзка чрез иновативната функция Green Leaf (Зелен Лист), която е адаптирана към познанията и правата за управление на различните потребители. Освен това, Desigо 5 позволява и автоматична промяна на настройките при необходимост, с цел възстановяване на оптималната енергийна ефективност в сградата”, допълниха от компанията.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top