SIEMENS ще представи съвременни решения в задвижващата техника


На 29 септември т.г. направление Индустриална автоматизация и Задвижващи технологии на Сименс организира технически семинар на тема „Съвременни решения на SIEMENS в задвижващата техника. Мотор-редуктори MOTOX и фамилия честотни управления SINAMICS”. Гост-лектор на семинара ще бъде г-н Милан Гибел от Siemens AG – Виена.
„На семинара ще бъдат представени гамата мотор-редуктори MOTOX , редуктори и съединители FLENDER, както и новостите свързани със стандартните честотни управления от фамилията SINAMICS G и сервозадвижванията SINAMICS S”, заяви Петър Кацаров, мениджър продажби Задвижващи технологии.
Презентацията ще се проведе в конферентната зала на палата 13 в рамките на Международния технически панаир, Пловдив.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top