СИГМА България – официален представител на CROATIA PUMPE


Новият партньор на СИГМА България е хърватският производител на помпи CROATIA PUMPE. Компанията е основана през 1949 г. под името JUGOTURBINA. “Помпите на CROATIA PUMPE са разработени в съответствие с изискванията на потребителите и се отличават с високо качество и иновативност. Фирмата е намерила своето място в качеството си на ключов доставчик на промишлени помпи за почти всички отрасли, а богатият списък от клиенти е гаранция за високото качество на изделията. СИГМА България представя продуктите на CROATIA PUMPE от 2008 год.
През април 2010 год. между СИГМА България и CROATIA PUMPE бе сключен договор за официално представителство за България. На българския пазар приоритетно се предлагат помпите, предназначени за хидроелектростанции и топлоелектрически централи, за корабостроене, за водоснабдяване, металургия, нефтопреработване, фармацевтика и хранителната промишленост. Широката гама от хоризонтални и вертикални, едностъпални и многостъпални помпи, произведени в повече от 500 варианта, както и помпи, изпълнени по индивидуални проекти на потребителите, правят изделията на CROATIA PUMPE конкурентноспособни на българския пазар”, коментират от Сигма България.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top