SIMCom представи най-новия си GSM модул


SIMCom Wireless Solutions представи най-новия си безжичен модул - SIMCom® SIM900TM, съобщи за сп. Инженеринг ревю Станислав Митев, управител на Микродис Електроникс, официален вносител на SIMCom за България.
"SIM900TM е първият член от новото семейство на ARM926EJ-S базираните модули, удвоявайки честотната производителност на ядрото в сравнение с повечето ARM7 базирани решения. В същото време, благодарение на модерния си и иновативен дизайн, SIM900TM може да намали консумираната мощност в режим sleep mode до 40% в сравнение със средните стойности за индустрията. Нещо повече, стъпката на модула е само 24x24x3mm, което го прави подходящ за повечето компактни системни решения. Комбинирайки висока производителност, малка консумирана мощност и малък размер, SIM900TM е оптималния безжичен модул за M2M приложения", уверяват от Микродис Електроникс.
"Сред предимствата на SIM900 в сравнение със серията SIM300 са по-малките размери и 60% по-малката консумация на енергия. Ядрото на SIM900, базирано на ARM926EJ-S, е с много по-добра производителност в сравнение със SIM300 серията, която е базирана на ARM7", допълни г-н Митев.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top