Сименс организира технически семинар в Русе


На 10 декември т. г. Направление „Индустриална автоматизация и задвижващи технологии” на фирма Сименс, съвместно с Факултета по електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет ‘’Ангел Кънчев’’, бе домакин на технически семинар. Събитието уважиха инженерингови партньори на Сименс, специалисти и студенти от град Русе и региона. В програмата на събитието бе включена техническа презентация на система за автоматизация SIMATIC S7-1200, представена от инж.Здравко Александров. Наред с теоретичната част, бе направена и демонстрация от инж. Бойко Бойков на функционалните възможности на SIMATIC S7-1200. Инж. Ангел Ангелов запозна присъстващите специалисти с техническите характеристики на фамилията честотни регулатори SINAMICS G120. Фамилията сервозадвижвания - SINAMICS S110/S120 бе представена от инж. Владимир Благоев, който направи и техническа демонстрация на серията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top