Сименс организира TIA Portal Innovation Tour


От 4 до 12 май т. г. Направление Индустриална автоматизация на Сименс организира поредица от семинари под надслов TIA Portal Innovation Tour. На тях компанията ще представи за първи път в Централна и Източна Европа новата инженерингова платформа на Siemens TIA Portal. „За да обхванем по-широк кръг от гости предвиждаме еднотипни мероприятия в три големи града – София (04.05.2011), Стара Загора (10.05.2011) и Варна (12.05.2011). Семинарите ще се провеждат в рамките на половин ден и ще бъдат разделени на презентационна и демонстрационна част, последвана от коктейл за участниците. В презентационната част ще бъдат представени новата инженерингова платформа на Сименс TIA Portal, иновации в индустриалната автоматизация, възможности за повишаване на продуктивността на производството, решения и референции в тази област, базирани на TIA (Totally Integrated Automation). В демонтрационната част ще се проследят последователно фазите на симулиран
производствен процес във фабрика за безалкохолни напитки. Гостите ще могат да се запознаят с развойната среда на TIA Portal и с функционираща демонстрационна система за автоматизация”, заявиха организаторите.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top