Сименс представи индустриални решения за тежката промишленост


Текст под снимка
На 23 октомври т. г. Сименс, направление Индустриална Автоматизация и Задвижващи технологии бе домакин на технически семинар в град Хисар. Събитието привлече вниманието на голям брой специалисти от различни промишлени предприятия. Тематично семинарът бе посветен на новите индустриални продукти и системи, предлагани от компанията на българския пазар. Лектори на събитието бяха Здравко Александров, Бойко Бойков, Ангел Ангелов, Ангел Костов, Виктор Митрев, Николай Христов и Никола Петков от екипа на Сименс.
В първата част на семинарната програма накратко бе представена структурата на компанията, след което Здравко Александров презентира системата за автоматизация на процеси PCS 7. Присъстващите на събитието гости бяха запознати и с концепцията за безопасност Safety Integrated и фамилията честотни управления SINAMICS G120. Честотните управления за двигатели средно напрежение Perfect Harmony бяха представени от Ангел Костов. Сред темите във втората част на семинарната програма бе и мултифункционалния мрежов анализатор SENTRON PAC 3200/4200. Никола Петков представи гамата уреди на Siemens за измерване на технологични параметри - Sitrans T (температура), Sitrans P (налягане), Sitrans L (ниво), Sitrans F (разход) и Siwarex (тегло).ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top