Сименс представи нов безжичен комуникационен модул за магнитно-индуктивни разходомери


Siemens предлага нов безжичен GSM/GPRS комуникационен модул за магнитно-индуктивни разходомери от сериите MAG 8000 и MAG 8000 CT.„Новата мобилна технология SITRANS F M осигурява по-голяма продуктивност, спестява време и средства на операторите. Компактният комуникационен модул снема данните от разходомера и чрез е-mail или SMS ги предава на предварително посочения получател през определени интервали. От своя страна, операторът има възможност да променя настройките на уреда дистанционно. Модулът използва OPС сървър за архивиране и визуализация на данните, поради което отпада необходимостта от инсталация на сложен и скъп софтуер. SITRANS F M се отличава с клас на защита IP68, гарантираща перфектна изолация на модула от прах и вода и дълготрайна надеждна експлоатация. Захранването се осъществява със стандартни литиеви батерии, които могат да осигурят безотказна работа до 7 години при предаване на данните веднъж дневно. Диаметрите, в които се произвеждат разходомерите MAG 8000, са до DN 1200", допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top