Сименс представи нови решения за пожароизвестяване и сградна автоматизация


На 26 януари т. г. Сименс и КИИП Регионална колегия София-град, секция „ Електротехника, автоматика и съобщителна техника” организираха семинар на тема “Представяне на решения за електроразпределение, пожароизвестяване и сградна автоматизация”. Събитието се състоя в зала 3 на Парк Хотел Витоша в присъствието на близо 200 проектанти от столицата. Лектори на мероприятието бяха Красимир Кръстев, Пламен Павлов, Виктор Митрев, Антон Наумов, Цветелина Ангелова и Деян Василев от Сименс.
В рамките на семинара бяха представени системата за пожароизвестяване Cerberus Pro, новата ASA технология, внедрена в автоматичните пожароизвестители от серията Cerberus PRO, BMS система за сградна автоматизация Siemens Desigo, решения за CO детекция в закрити площи, нисковолтова апаратура за защита и контрол. Сред останалите акценти в семинарната програма бяха софтуерът за програмиране и конфигуриране на електроразпределителни системи ниско напрежение Simaris Design, КРУ за вторично разпределение тип 8DJH, софтуер за проектиране на КРУ тип 8DJH и други.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top