Сименс представи нови решения за пожароизвестяване и сградна автоматизация


На 26 януари т. г. Сименс и КИИП Регионална колегия София-град, секция „ Електротехника, автоматика и съобщителна техника” организираха семинар на тема “Представяне на решения за електроразпределение, пожароизвестяване и сградна автоматизация”. Събитието се състоя в зала 3 на Парк Хотел Витоша в присъствието на близо 200 проектанти от столицата. Лектори на мероприятието бяха Красимир Кръстев, Пламен Павлов, Виктор Митрев, Антон Наумов, Цветелина Ангелова и Деян Василев от Сименс.
В рамките на семинара бяха представени системата за пожароизвестяване Cerberus Pro, новата ASA технология, внедрена в автоматичните пожароизвестители от серията Cerberus PRO, BMS система за сградна автоматизация Siemens Desigo, решения за CO детекция в закрити площи, нисковолтова апаратура за защита и контрол. Сред останалите акценти в семинарната програма бяха софтуерът за програмиране и конфигуриране на електроразпределителни системи ниско напрежение Simaris Design, КРУ за вторично разпределение тип 8DJH, софтуер за проектиране на КРУ тип 8DJH и други.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top