Сименс представи нови решения за пожароизвестяване и сградна автоматизация


На 26 януари т. г. Сименс и КИИП Регионална колегия София-град, секция „ Електротехника, автоматика и съобщителна техника” организираха семинар на тема “Представяне на решения за електроразпределение, пожароизвестяване и сградна автоматизация”. Събитието се състоя в зала 3 на Парк Хотел Витоша в присъствието на близо 200 проектанти от столицата. Лектори на мероприятието бяха Красимир Кръстев, Пламен Павлов, Виктор Митрев, Антон Наумов, Цветелина Ангелова и Деян Василев от Сименс.
В рамките на семинара бяха представени системата за пожароизвестяване Cerberus Pro, новата ASA технология, внедрена в автоматичните пожароизвестители от серията Cerberus PRO, BMS система за сградна автоматизация Siemens Desigo, решения за CO детекция в закрити площи, нисковолтова апаратура за защита и контрол. Сред останалите акценти в семинарната програма бяха софтуерът за програмиране и конфигуриране на електроразпределителни системи ниско напрежение Simaris Design, КРУ за вторично разпределение тип 8DJH, софтуер за проектиране на КРУ тип 8DJH и други.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които ... още
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още

Top