Синхрон-С реализира мащабен проект за пожарна безопасност


Наскоро фирма Синхрон-С, специализирана в изграждането на системи за пожарна безопасност, успешно завърши първия етап от мащабен проект в Мегапарк София. „Проектът включва проектиране, доставка и монтаж на оборудване, пускане в експлоатация и поддръжка на автоматична спринклерна инсталация за пожарогасене на територията на целия комплекс. Системата е изградена по утвърдена технология, отговарящa на българските и европейските норми и стандарти”, заявиха от компанията. „Инвеститорите се спряха на нас, благодарение на дългогодишния ни професионален опит в изграждането и поддръжката на противопожарни системи в големи, високорискови обекти. С приключване на работата в Мегапарк София ще добавим в списъка си с реализирани проекти един от най-мащабните до момента в страната в областта на пожарогасенето. Освен в изграждането на системи за защита от пожар на търговски и офис комплекси, сме специализирани в реализирането на проекти в сферата на промишлеността и енергетиката, покриващи целия спектър на пожарната безопасност - от първоначално консултиране и оценка на риска, проектиране и узаконяване до изграждане на всички видове противопожарни инсталации”, допълниха от Синхрон-С.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top