SIPLACE се присъеди към ASM Assembly Systems


Наскоро ASM Pacific Technology (ASMPT) официално придоби направлението за SMT монтажни автомати на Siemens - SIPLACE. Екипът на SIPLACE, наброяващ около 1200 човека в цял свят, ще бъде включен в групата ASMPT като бизнес подразделение под името "ASM асемблиращи системи". Офисът на Siplace в Мюнхен ще остане основна административна сграда на компанията и главен развоен и производствен център. Търговските и сервизни офиси на Siplace по света, както и техния ръководен състав, също ще останат непроменени в по-голямата си част. „След придобиването, ASMPT, която е водещ доставчик на монтажното оборудване и системи в областта на електронното производство, ще разшири своето портфолио за производителите на електроника и значително ще подобри позицията си на пазара в Европа”, заявиха от ASMPT.
"В лицето на ASMPT намерихме промишлен инвеститор, който е запознат отблизо с цикличния характер на производството на електроника. Дори и преди продажбата, екипът SIPLACE получи много висока оценка за своята организация и бързото и ефективно приключване на преструктурирането. Интегрирането на SIPLACE като бизнес единица в ASMPT ни позволява да продължим да фокусираме цялата си енергия върху текущи и бъдещи проекти на клиенти, развитието на иновационни решения и разширяването на пазарните ни позиции, особено в Азия", коментира Гюнтер Лаубер, изпълнителен директор на SIPLACE.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top