Системеър разшири продуктовата си гама


По време на изложение Бултерм 2011 Systemair представи 18 нови продукта, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Кристина Машонова, изпълнителен директор на Системеър България. „Сред новостите са термовентилатори с енергоспестяващи двигатели и температурeн обхват до 120оС; изключително безшумните покривни вентилатори DVS sileo; противодимните вентилатори MUB-F; MUB-EC – оптимизирана система за диференциална вентилация на стълбища и аварийни изходи, с енергоспестяващи и бързодействащи ЕС вентилатори. Интерес предизвикаха и високоефективните климатични камери за жилища и офиси с площ до 300 кв. м, както и комплексният модул Genius, подсигуряващ охлаждане, отопление, вентилация, рекуперация, топла вода”, заяви инж. Машонова.
„Акцентирахме на безвъздуховодните решения за вентилация на паркинги. Сред показаните продукти на дъщерната ни фирма FRICO са нови серии въздушни завеси за вертикален, хоризонтален и вграден монтаж, с висока енергийна ефективност и оптимален комфорт в помещенията; инфрачервеното отопление; водни топловъздушните апарати. Всички продукти са произведени в съответствие с високите стандарти на Systemair по отношение на качество, функционалност и енергийна ефективност”, допълниха от Systemair.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top