РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СК ГРУП ИНДЪСТРИ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СК ГРУП ИНДЪСТРИПомпи с режещ нож PX Grinder Ротори Помпи с агитатор SPX R 80 CK Group Industry • София , бул. Европа 15а; Телефон: +359 887960544/ +359 2 44 27 413; info@ckgroup.eu • www.ckgroup.eu

Top