СМ Консулта и Infor представиха ERP системата Infor L


На 15 април т. г. в София компаниите Infor и СМ Консулта, оторизиран партньор на Infor за България, организираха семинар, посветен на ERP системите. В събитието взеха участие над 65 представители на водещи български компании от областта на машиностроенето, уредостроенето, електрониката, енергетиката, хранително-вкусовата промишленост, опаковъчната индустрия и полиграфията. Акцент в семинарната програма бе представянето на решението Infor ERP LN Feature Pack 7. Моника Витаскова, регионален мениджър на Infor за Централна и Източна Европа запозна присъстващите с новата стратегия на компанията за предоставяне на все по-голяма стойност за бизнеса чрез специфични индустриални решения и непрекъснати продуктови иновации. „Infor ERP LN 6.1 FP7 е нова мощна платформа за управление на ресурсите в производствени и проектно-ориентирани компании. Infor ERP LN e най-познатото и най-внедрявано в България решение на Infor, фокусирано върху оптимизацията на бизнес процесите планиране и управление на производството, управление на проекти, снабдяване и управление на складово стопанство, маркетинг и продажби, логистика, сервизна дейност, управление на качеството, финанси и счетоводство”, заяви г-жа Витаскова. Системата Infor ERP LN е внедрена в множество български предприятия, сред които „Вапцаров Холдинг”, „Епик Електроник Асембли”, „Сензор Найт”, „Русенска корабостроителница”, АЕЦ „Козлодуй” и др.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top