СМ Консулта и Infor представиха ERP системата Infor L


На 15 април т. г. в София компаниите Infor и СМ Консулта, оторизиран партньор на Infor за България, организираха семинар, посветен на ERP системите. В събитието взеха участие над 65 представители на водещи български компании от областта на машиностроенето, уредостроенето, електрониката, енергетиката, хранително-вкусовата промишленост, опаковъчната индустрия и полиграфията. Акцент в семинарната програма бе представянето на решението Infor ERP LN Feature Pack 7. Моника Витаскова, регионален мениджър на Infor за Централна и Източна Европа запозна присъстващите с новата стратегия на компанията за предоставяне на все по-голяма стойност за бизнеса чрез специфични индустриални решения и непрекъснати продуктови иновации. „Infor ERP LN 6.1 FP7 е нова мощна платформа за управление на ресурсите в производствени и проектно-ориентирани компании. Infor ERP LN e най-познатото и най-внедрявано в България решение на Infor, фокусирано върху оптимизацията на бизнес процесите планиране и управление на производството, управление на проекти, снабдяване и управление на складово стопанство, маркетинг и продажби, логистика, сервизна дейност, управление на качеството, финанси и счетоводство”, заяви г-жа Витаскова. Системата Infor ERP LN е внедрена в множество български предприятия, сред които „Вапцаров Холдинг”, „Епик Електроник Асембли”, „Сензор Найт”, „Русенска корабостроителница”, АЕЦ „Козлодуй” и др.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top