СМ Консулта и Infor представиха ERP системата Infor L


На 15 април т. г. в София компаниите Infor и СМ Консулта, оторизиран партньор на Infor за България, организираха семинар, посветен на ERP системите. В събитието взеха участие над 65 представители на водещи български компании от областта на машиностроенето, уредостроенето, електрониката, енергетиката, хранително-вкусовата промишленост, опаковъчната индустрия и полиграфията. Акцент в семинарната програма бе представянето на решението Infor ERP LN Feature Pack 7. Моника Витаскова, регионален мениджър на Infor за Централна и Източна Европа запозна присъстващите с новата стратегия на компанията за предоставяне на все по-голяма стойност за бизнеса чрез специфични индустриални решения и непрекъснати продуктови иновации. „Infor ERP LN 6.1 FP7 е нова мощна платформа за управление на ресурсите в производствени и проектно-ориентирани компании. Infor ERP LN e най-познатото и най-внедрявано в България решение на Infor, фокусирано върху оптимизацията на бизнес процесите планиране и управление на производството, управление на проекти, снабдяване и управление на складово стопанство, маркетинг и продажби, логистика, сервизна дейност, управление на качеството, финанси и счетоводство”, заяви г-жа Витаскова. Системата Infor ERP LN е внедрена в множество български предприятия, сред които „Вапцаров Холдинг”, „Епик Електроник Асембли”, „Сензор Найт”, „Русенска корабостроителница”, АЕЦ „Козлодуй” и др.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top