SMSC одобри сливането с Microchip


Акционерите на SMSC одобриха придобиването на компанията от страна на Microchip.

Според условията на споразумението, подписано на 1 май т. г., Microchip придобива изцяло SMSC, като всеки от акционерите на SMSC ще получи пари в брой срещу всеки от своите дялове. В резултат на придобиването SMSC ще стане дъщерно дружество, изцяло притежавано от Microchip, а дяловете на SMSC ще бъдат изтеглени от фондовата борса.

Очаква се придобиването да приключи през третото тримесечие на тази година след одобрение от антимонополните органи в Китай.

Основната дейност на SMSC е свързана с доставката на комуникационни решения, осигуряващи обмен на данни в автомобили потребителска електроника, компютри и други приложения. Компанията е базирана в Ню Йорк и има офиси и развойни центрове в Северна Америка, Азия и Европа, включително в София.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top