SMSC одобри сливането с Microchip


Акционерите на SMSC одобриха придобиването на компанията от страна на Microchip.

Според условията на споразумението, подписано на 1 май т. г., Microchip придобива изцяло SMSC, като всеки от акционерите на SMSC ще получи пари в брой срещу всеки от своите дялове. В резултат на придобиването SMSC ще стане дъщерно дружество, изцяло притежавано от Microchip, а дяловете на SMSC ще бъдат изтеглени от фондовата борса.

Очаква се придобиването да приключи през третото тримесечие на тази година след одобрение от антимонополните органи в Китай.

Основната дейност на SMSC е свързана с доставката на комуникационни решения, осигуряващи обмен на данни в автомобили потребителска електроника, компютри и други приложения. Компанията е базирана в Ню Йорк и има офиси и развойни центрове в Северна Америка, Азия и Европа, включително в София.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top