SOCOMEC с награда от Frost&Sulliva


Маркетинговата компания „Frost & Sullivan" присъди награда за най-богата UPS продуктова гама през 2009 година на френско-италианската компания SOCOMEC, съобщиха за Инженеринг ревю от фирма DTS, оторизиран дистрибутор и сервизен център на SOCOMEC за България. Според „Frost & Sullivan" най-важен пазарен аргумент в индустриалния сектор е надеждността в непрекъсваемостта на производствения процес, гарантирана от UPS, както и възвращаемостта на инвестицията. "Флагман в продуктовата гама на SOCOMEC е фамилията Green Power UPS в диапазона 10 - 200 kVA с КПД, превишаващ 96%, включително и в случаи на натоварване под 30-40%. Това допринася за спестяване на около 5000 евро на година при работа върху товар 100kVA и отчитане на намалените разходи за електроенергия за климатизация", заявиха от DTS.
"Другите продуктови линии на SOCOMEC за покриване на пълния диапазон мощности и UPS технологии са NETYS PE, PR, PL, RT за 0.6 - 11kVA, MODULYS за 1.5 - 24kVA, DELPHYS за 200 - 900kVA с възможност за достигане на 5400kVA при паралелна работа на шест UPS устройства по 900kVA. Фирма DTS има най-висок пазарен дял в UPS сегмента 10-200kVA, според маркетинговото проучване на IDC за 2008 г.", допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top