РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Содибул, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СодибулОфициален представител за България Sodibul
бул. България 43, България
Пловдив 4003
моб.: 0898 597719
sodibul@abv.bg

НИШКОВИ ЕРОЗИЙНИ МАШИНИ
работни ходове 250 мм ÷ 1 500 мм

ОБЕМНИ ЕРОЗИЙНИ МАШИНИ
работни ходове 200 мм ÷ 2 000 мм


3D МЕТАЛЕН ПРИНТЕР + HSM

www.sodick.bg, www.sodibulbg.com

5 – осни машини
3 – осни машини
www.pinnacle-mc.com

ШПРИЦ МАШИНИ - Chen Hsong Europe B.V. Netherlands
www.chenhsongeurope.eu

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА – DEGA Italy
www.dega-plastics.com

Sodick - Japan
продадени линейни машини
44620


Top