Софийският офис на фирма ВАЙД-БУЛ с нов адрес


От началото на месец октомври фирма ВАЙД-БУЛ оперира в новия си офис на столичния булевард „Св. Климент Охридски”.  „Новият ни офис предлага подобрена функционалност от гледна точка на обслужването на клиентите и повишена ефективност при работата със стоки от склада. Очакваме това да доведе до оптимизиране на условията на труд и предоставяне на по-бързо и качествено обслужване на клиентите ни. Инвестицията в новия офис е стъпка в посока изпълнение на плановете ни за развитие”, коментираха от компанията.
Фирма ВАЙД-БУЛ е специализирана в доставката на електроматериали, електроапаратура и инженеринг на електроинсталационни системи за нуждите на енергетиката, машиностроенето, химическата, хранително-вкусовата, опаковъчната промишленост, строителството и други.
В стратегическите планове на компанията за следващата година фигурира и преместването на клона в Пловдив в нова сграда, отново собственост на ВАЙД-БУЛ.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top