Softlink Technology Europe представи нов RJ45 Profinet конектор


Наскоро Softlink Technology Europe представи нов RJ45 Profinet конектор, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. „Конекторът предлага бързо и лесно свързване на 180° на четирипроводен екраниран кабел за индустриален Ethernet. Скоростта на предаване на данните е 100 Mbps - Cat 5e при максимална дължина на кабела 100 m. Сред останалите му параметри са тегло 45 грама и размери 13,7 х 16 х 55 mm. Конекторът е с клас на изолация IP 20 и функционира при работна температура от -20 до +70°C и относителна влажност на въздуха <95%”, допълниха от Softlink Technology Europe.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top