РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Солтех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СолтехGARANT Tool24
Автоматизирано складово пространство, отговарящо на Вашите нужди 24/7.
гъвкава система за съхранение и разпределяне на инструментите.

SOLTEC
ФАБРИКА 4.0
ИНТЕГРИРАНО ДИГИТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Солтех ЕООД
+359 32 500 425
www.soltec.bg


Top