РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Солтех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СолтехAdditive manufacturing with NX12

Цялостни софтуерни решения за дизайн, симулация и производство на 3D принтерни компоненти с powder bed технология

SOLTEC
REVOLUTION TECHNOLOGY

ФАБРИКА 4.0
ИНТЕГРИРАНО ДИГИТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Солтех ЕООД
+359 32 500 425
www.soltec.bg


Top