РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Солтех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СолтехSOLTEC
TECHNOLOGY SOLUTIONS

CAD системи от Simens PLM, специално
конфигурирани за автомобилната индустрия

Най-добрите инструменти
от Hoffmann Group

Колаборативни роботи
от Universal Robots

www.soltec.bg


Top