Сороков Инструментс с нова партньорска фирма


Отскоро Сороков Инструментс, специализирана в доставката на технически средства за автоматизация и инженеринг, разшири предлаганата гама с изделия на Panasonic Electric Works. Компанията дистрибутира на българския пазар широка гама релета и ключове на японския производител, компоненти за автоматизация – сензори, програмируеми контролери, сервоуправления, HMI дисплеи, лазерни системи за маркировка, системи за визуален контрол, таймери, броячи, температурни контролери, крайни изключватели, ECO power метри и др. „Продуктите на Panasonic Electric Works са конкурентноспособни на нашия пазар, благодарение на отличното качество, гарантирано чрез търговска марка от световна величина, конкурентни цени, универсалност на изделията, лесно внедряване и управление. Приложими са във всички сфери на индустриалния бранш. До момента не са предлагани официално у нас”, заявиха по повод на новото партньорство от Сороков Инструментс.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top