Спектри-Измервания получи акредитация за контрол на шум и вибрации


През месец декември ОК С „Спектри-Измервания“ получи акредитация и притежава сертификат съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2005, издаден от Българската Служба за Акредитация ИА БСА, съобщиха за IndustryInfo.bg от Спектри. Обхватът на акредитация е контрол на шум в работна, околна и/или битова среда, както и вибрации, предавани на система „ръка-рамо“ и на „цяло-тяло“; вибрации на машини и вибрации в жилищни помещения.

„Водеща стратегия в политиката на управление на Спектри е затворен цикъл на обслужване на нашите клиенти. От основаването си компанията предлага продукти и услуги в областта на шума и вибрациите, свързани с проектиране, доставка, монтаж, акустични и вибрационни изпитания, въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване, разработване на стратегически шумови карти. Мисията ни е да помогнем на нашите клиенти и партньори да подобрят условията, безопасността на работа, своята конкурентоспособност и ефективност”, заявиха от Спектри.

„Визията ни е да бъдем предпочитания партньор и доставчик на решения за водещи фирми и институции, които се замислят и грижат за своя бизнес и човешки комфорт, развитие и просперитет, както и да бъдем националния център на компетентност и знание в областта на вибрациите и шума. За осъществяването на тази политика през ноември 2011 г. към Спектри беше създаден Орган за контрол от вид С „Спектри-Измервания“. След едногодишен постоянен и ползотворен труд специалистите във фирмата са водещи експерти в областта на шума и вибрациите - с широк практически опит от успешно реализирани проекти. Ние се стараем нашите партньори и клиенти да казват за нас: „Да, в Спектри се работи със съвременни технологии, процесите са модернизирани, сроковете се спазват, качеството е високо и комуникацията е коректна”, допълниха от компанията.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top